ES projektai

ES-LOGO

UAB „Sostinės kreditai" inovatyvių paslaugų naudojimas diegiant e. komercijos sprendimus

UAB „Sostinės kreditai" įgyvendina projektą, kurio metu siekia integruoti išorinius bei automatizuoti vidinius veiklos procesus. Kuriant ir diegiant inovatyvius e. komercijos modelius elektroninėje svetainėje bus skaitmenizuota daugelis veiklos procesų, kurie ankščiau buvo atliekami rankiniu būdu. Bus diegiama el. parduotuvė, kurioje bus galima įsigyti vartojimo paskolas, paskolas fiziniams ir juridiniams asmenimis su NT užstatu, refinansavimo ir faktoringo paslaugas. Įgyvendinus projektą bus išplėsta paslaugų prekyba internetu, dėl ko padidės pardavimų kiekiai ir pajamos.

Planuojamas projekto rezultatas – sukurti ir įdiegti inovatyvūs skaitmeniniai elektroninės svetainės sprendimai, kurie bus orientuoti į sklandesnį ir produktyvesnį įmonės paslaugų ir sistemų naudojimą.

Projektas finansuojamas UAB „Sostinės kreditai" nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 22 841,25 Eur.

Projekto pavadinimas – E. komercijos modelio diegimas UAB „Sostinės kreditai".

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2021.10.04 – 2023.02.21.